วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ปฐมนิเทศ

สวัสดีค่ะนักเรียน ในภาคเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันนะคะ เนื้อหาที่เราจะเรียนมีดังนี้ค่ะ